Garantii

Garantiitingimused:

Akudel on olenevalt mudelist 6-24 kuuline garantiiaeg, mille jooksul hüvitatakse garantiajal ilmnevad valmistus- ja toormevead.Garantii aluseks on arve. Ka anuma ja klemmikaane kahjustused, mis on tekitatud jõu kasutamisel või vale käsitlemise tagajärjel ei kuulu hüvitamisele garantii korras. Müüja ei vastuta kahjude eest mis on tekkinud rikkis elektriseadmete tõttu.(Sügavtühjenenud aku riknemine külma tagajärjel,akuplaatide oksüdeerumine madala pinge tõttu).


Võtke arvesse ka:

1. Valige õige suurusega ja küllaldaselt suur aku meie soovitustabeli alusel.
2. Peale elektrolüüdiga täitmist peab elektrolüüdi tase olema 5-10 mm plaadipaki ülaservast kõrgemal.
3. aku peab olema tugevalt kinnitatud transpordivahendi külge ja õigesti ühendatud.
4. Transpordivahendi laadimisseadmed peavad olema töökorras ja aku peab olema laetud (eletrolüüdi tihedus 1,27;laadimispinge 2,33-2,40 volti/akupurgi kohta)
5. Aku mittekasutamisel toimub isetühjenemine,seetõttu tuleb seisvat akut iga 3 kuu järel kontrollida ja vajadusel täiendavalt laadida.
6. Garantii ei eelda tasuta laadimist,kui aku on tühjenenud ning sellise kahju hüvitamist,mis on tekkinud ala-või ülelaadimise tagajärjel.
7. Aku jäätumine on tingitud madalast laetuse tasemest ja see ei kuulu garantii alla.
8. Võimaliku vea korral tuleb aku koheselt  üle vaadata ja võtta meiega ühendust e-posti aadressil: info@akuproff.ee

ETTEVAATUST!
Aku sisaldab väävelhapet. Silma sattumisel pesta rohke veega!